Categories
Uncategorized

Kristal Kola KVKK Formu

  A. Başvuru sahibi ve iletişim bilgileri


  B.KVKK uyarınca talep ve istemlerinizi gerekçeleriyle birlikte aşağıdaki alana belirtiniz


  C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz

  Adresime gönderilmesini istiyorum.E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

  İşbu başvuru formu, ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirketimiz işbu başvuru formuna ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *