Categories
Uncategorized

Aveka Çevre Teklif Talep Formu

  Sn. Yetkili,

  Aşağıdaki sorularda uygun olan onay kutucuğunu işaretleyerek ve istenen bilgileri yanına not ederek doldurabilirsiniz. Eklemek istediğiniz ilave bilgi ve raporları da göndermeniz faydalı olacaktır.  Üretim ile ilgili bilgiler:

  1.Üretim kapasitesi nedir?


  2.Üretim için kullanılan / kullanılacak kimyasal, hammaddeler ve miktarları nelerdir?

  Atıksu Miktar ve Özellikleri

  3.Arıtma tesisi ile ilgili talebiniz için aşağıdakilerden hangisi uygundur?


  4.İşletmenizdeki atıksu kaynakları / miktarı nedir?
  (Mümkünse atıksu oluşum yerine göre ayrılmalıdır.)

  5.Yukarıdaki atıksu kaynakları arıtmaya gelmeden birleşiyor mu?

  Evet karışarak geliyorHayır ayrı hatlarla geliyor

  6.Atıksu akışı nasıldır?

  Kesikli
  Sürekli ( 24 saat)


  7.Atıksu oluşumunda mevsimsel veya dönemsel değişiklikler var mıdır?

  Evet
  Hayır


  8.Kısa veya orta vadede kapasite artışına bağlı atıksu miktarında artış bekleniyor mu?

  Evet
  Hayır


  9.Atıksudaki kirletici parametreler nelerdir? (Lütfen istenen değerleri tablo olarak ekleyiniz.)  10.Atıksu sıcaklığı nedir?

  11.Atıksu arıtıldıktan sonra nereye deşarj edilecektir?

  12.İşletmenin tabi olduğu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo numarası nedir?
  Linkten seçebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7221&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


  13.Arıtılmış su kalitesinde istenen limit değerler nedir?
  (Lütfen istenen değerleri tablo olarak ekleyiniz.)  14.Arıtma tesisinin devreye alınması gereken süre nedir?

  Analiz Raporları

  Formu doldurmaya zaman ayırdığınız teşekkür ederiz. Teklifinizi en kısa sürede hazırlayacağız.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *